OBAVIJEST

O B A V I J E S T

I.

Zaključkom Vlade KSB broj:01-41-290/2020 od 27.3.2020.godine, obustava redovitog nastavnog procesa produžava se do daljnjeg.

II.

Nastavlja se program škole na daljinu na način utvrđen na sjednicama stručnih aktiva škole, dakle putem web stranice škole oskaonik.ba.

III.

Škola na daljinu ima svoje prednosti koje se očituju kroz dostupnost, fleksibilnost, mogućnost korištenja različitih medija i sl. ali ima i svoje nedostatke kao što je nedostatak komunikacije s učenicima, tj. izostanak osobnog kontakta između nastavnika i učenika što utječe na samu motivaciju za rad učenika i kvalitetu stečenog znanja. S ciljem ublažavanja navedenih nedostataka, škola će aktivirati rad stručnog suradnika – pedagoga, i njegove stručne kompetencije učiniti dostupnim učenicima, roditeljima i nastavnicima na web stranici škole, na traci izbornika, pod nazivom KUTAK ZA PEDAGOGA.

Pedagog škole je dužan uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije biti dostupan učenicima, roditeljima i nastavnicima, te raditi na izradi kvalitetnih smjernica i koordinirati između učenika/roditelja i nastavnika u slučaju pojave određenih teškoća ( npr. opterećenost učenika… ).

IV.

S ciljem što veće transparentnosti, ali i pružanja podrške nastavnom i stručnom kadru, sva pitanja koja se ne tiču direktno nastave i koja nisu u domenu škole, učenici i roditelji mogu zatražiti putem e-mail adrese: ucenjenadaljinuksb@gmail.com ili putem facebook stranice Učenje na daljinu SBK – KSB, koju je Ministarstvo kreiralo kako bi bilo na raspolaganju učenicima i njihovim roditeljima.

                                                                                                                        R a v n a t e l j i c a

                                                                                                                         Silvana Relota

 

 

Ovaj unos je objavljen u Obavijesti. Bookmarkirajte stalnu vezu.