O školi

Povijest osnovne škole u mjestu Kaonik, općina Busovača, počinje 1976. godine, kada je utemeljena Osnovna škola „Mirko Vejnović“. Uz matičnu školu u Kaoniku, u sastav škole ušle su područne škole u Barama, Katićima i Putišu.

Kao pravna nasljednica Osnovne škole „M. Vejnović“, godine 1994.  utemeljena je Osnovna škola „Kaonik”, sa matičnom školom u mjestu Kaonik, te područnom školom u mjestu Bare. Osnovna škola „Kaonik” radi po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku. Nastava se izvodi po devetogodišnjem programu obrazovanja.